logo

26 sierpnia 2014 r. z inicjatywy ówczesnego Starosty Raciborskiego, Pana Adama Hajduka, w porozumieniu z Dyrektor Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim Panią Grażyną Wójcik, odbyło się spotkanie miłośników teatru. Z tego spotkania zrodził się pomysł założenia grupy teatralnej, która miała się spotykać w poniedziałki, wtorki i czwartki na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Tak właśnie powstał Teatr Amatorski, który nazwano "Na Zamku".


Grupę artystyczną tworzyli Seniorzy, Dorośli i Młodzież. W ramach prób Uczestnicy spotkań zapoznawali się z tajnikami świata teatru, czyli uczyli się emisji głosu, ogrywania sceny, kreatywności, odpowiedniej postawy, śpiewania, choreografii oraz rozbudzania emocji. W szczególności Starsi Artyści ćwiczyli swoją pamięć, korzystając z ogólnej terapii, na którą składały się ćwiczenia warsztatowe indywidualne oraz grupowe; nauka kreatywności, poczucie bezpieczeństwa i rozwijanie własnej wartości, mimo wieku.


Zajęcia miały wielowymiarowy aspekt, ponieważ zapoznawały Występujących z kulturą żywego słowa, przekazywały podstawy poprawnej wymowy, dykcji i działania aparatu mowy. Osoby mogły po jakimś czasie doświadczyć zmiany tembru głosu, który poprzez ćwiczenia ulegał podwyższeniu, albo zniżeniu. Również poznawali różnorodne funkcje języka, jego odmiany i składni. Przeżywali wspaniałą przygodę w kreowaniu postaci książkowych, z którymi lubili się utożsamiać, wykorzystując improwizację i wskazówki Prowadzących. Oprócz słowa mówionego był śpiew, poznawanie wielu tekstów piosenek, począwszy od patriotycznych, poprzez biesiadne, rozrywkowe, świąteczne oraz okolicznościowe. W trakcie śpiewania Uczestnicy tańczyli, bawili się, tryskając humorem i radością.

Teatr Amatorski "Na Zamku" nie był Stowarzyszeniem i nie posiadał osobowości prawnej, był tylko samodzielnym tworem zrzeszającym grupę osób. Z dniem 30 czerwca 2017 r. po trzech latach zakończył swoją działalność. W tym czasie Prowadzący przygotowali Uczestników do następujących programów artystycznych, montaży słowno-muzycznych oraz spektakli teatralnych: